Privatumo politika

Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.eoxox.com internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

1.4. UAB „VILAUGĖ“ yra tiesioginis visų prekių, parduodamų www.eoxox.com internetinėje parduotuvėje Gamintojas ir Pardavėjas.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.eoxox.com internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

1.5.Internetinė parduotuvė www.eoxox.com vykdo prekybą visame pasaulyje.

1.6. Pirkti www.eoxox.com internetinėje parduotuvėje turi teisę:

  • Visi fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės;
  • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • Juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruojantis www.eoxox.com internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. Jeigu pasirenkamas apmokėjimas kreditine kortele, Pirkėjas įveda savo kreditinės kortelės duomenis).

2.2. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.3. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.eoxox.com, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečių Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.eoxox.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.eoxox.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve www.eoxox.com teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.6. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos ta valiuta, kurią pasirenka Pirkėjas.

5.3. Kainos nurodytos su PVM.

5.4. Visi užsakymai (išskyrus jeigu užsakymo apmokėjimo būdas buvo pasirinktas „Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu“) yra formuojami (ir ruošiami išsiųsti) tik gavus pilną apmokėjimą. Nuo to laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.6. Pirkėjui išsirinkus ir nusipirkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano duomenys“ paspaudus nuorodą „Užsakymai“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą PVM sąskaitą – faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir mokėtojo adresas, mokėjimo būdas, pristatymo adresas bei mokesčiai.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui

6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pristatymas į užsienį vykdomas per AB „Lietuvos paštas“, be garantinio pristatymo termino. Paprastai pristatymas į užsienį užtrunka 9-12 darbo dienų.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos www.eoxox.com parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

8.2. Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

b) Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

8.3. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę(es) a) ir b) dalyse nurodytais atvejais, privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu [email protected], nurodant pageidaujamą grąžinti prekę – užsakymo numerį, prekės pavadinimą bei prekės kodą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, kiti žymėjimai, neišteptos ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, adresu UAB „VILAUGĖ“ / OXOX Brastos g. 8A, Kaunas, Lietuva darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis (transportavimo kaštus apmoka pirkėjas jei prekė grąžinama pagal punktą a)).

8.7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama prekei nesant brokuotai, be priežasties, Pirkėjui tiesiog atsisakius prekės, pasinaudojant Pirkėjo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo arba užsakymo pateikimo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

8.8. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

8.9. Grąžinti prekes iš užsienio taip pat galite. Jeigu prekės nebuvo vartojamos (dėvimos, avimos ir pan.), nebuvo sugadintos, neprarado savo prekinės išvaizdos, nebuvo nuimtos originalios etiketės ar kiti žymėjimai – jas galite grąžinti. Jūs turėtumėte parašyti mums elektroniniu paštu [email protected] Jūsų įsigytos prekės užsakymo numerį, prekės pavadinimą, prekės kodą bei norimos pasikeisti prekės pavadinimą bei prekės kodą. Už prekių pristatymą atgal esate atsakingi Jūs. Taip pat Jums teks užmokėti už transportavimą.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

10.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.eoxox.com internetinės parduotuvės paslaugomis.

10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Mūsų svetainėje suteikiama 24 mėn. kokybės garantiją parduodamoms prekėms.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/